Imperial Cleaning

Hoe schrijf ik een betoog

Mijn pleidooi voor erkenning van peer review en stimulering van Team Science is in deze context van bijzonder belang. Interdisciplinariteit moet verstandig worden gestimuleerd.

Met ondersteuning van

Nellie de Hippo

Volgens Websters Dictionary is het je vrijelijk overgeven aan seks. Dat is een wel erg ruime definitie. Het gaat om vrijblijvende sociale en seksuele contacten spelen met iemand anders dan je vaste partner, vriend of vriendin. Het is ook geen overspel.

Bij het swingen zien we dat mensen genieten van sociale en seksuele contacten, soms zelfs vriendschap, met andere mensen in de vrijetijdssfeer, meestal tussen twee paren, waarbij beide partners van elk paar vrijelijk instemmen en volledig op de hoogte zijn. Kenmerkend voor swingen is dat beide vaste partners hun seksuele en sociale contacten met andere partners gezamenlijk en in onderling overleg aangaan. De waarom-vraag bij gedrag is altijd moeilijk objectief te beantwoorden, zeker wanneer het gaat om het waarom van seksueel gedrag.

Of waarom zij in het geniep overspel plegen en waarom zij bij elkaar blijven terwijl ze diep ongelukkig zijn: Ons seksuele mogelijkheden en onmogelijkheden zijn echter door de evolutie gevormd in een periode van tienduizenden jaren.

Monogamie kwam niet voor in de menselijke voorgeschiedenis. Sommigen beginnen met swingen na ruim tien jaar huwelijk, anderen al in de eerste jaren van hun relatie. De mogelijkheid bij het swingen om met je vaste partner te overleggen over buitenechtelijke seks, speelt een belangrijke rol. Swingers zeggen dat swingen hun relatie versterkt, dat zij door relaties met anderen een rijker gevoelsleven hebben ontwikkeld, dat zij hun eigen seksualiteit en die van de vaste partner beter hebben leren kennen.

De ervaring dat seks niet schaars is en niet-verplichtend hoeft te zijn, is een bevrijding. Seksuele aantrekkelijkheid blijkt niets te maken te hebben met de ideaalbeelden van reclame en cultuur.

De meeste swingers ervaren dat zij zelf seksueel aantrekkelijker zijn dan zij zelf dachten. Een ander vaak genoemd positief aspect is dat vooral vrouwen initiatieven nemen en beslissen in het swingersmilieu. Je hoeft jezelf niet als een slet te beschouwen wanneer je met iemand anders dan je vaste partner eens lekker stoom wilt afblazen. Vrouwen zijn in het begin blij dat zij bij veel mannen in de smaak vallen maar gaan daarna vaak hogere eisen stellen aan de wijze waarop zij benaderd wensen te worden en de manier waarop ze willen vrijen.

Swingen kan in technische zin hetzelfde zijn als wat sommigen partnerruil noemen. Het woord partnerruil heeft vaak - met name ook in de swingerswereld - een negatieve betekenis.

De ruil kan gebrek aan respect voor de eigen partner betekenen, die immers als het ware wordt ingeruild. Swingers spreken eerder van wisselen dan van ruilen. Daarnaast wisselen swingers soms niet zie onder vraag Partnerruil is dus niet kenmerkend voor swingen. In de Verenigde Staten wordt een onderscheid gemaakt tussen swingen en Polyamory.

Polyamory betekent Liefde in Meervoud. Dat houdt in dat gestreefd wordt naar meerdere diepgaande en langdurige relaties tegelijkertijd. In het uiterste geval neemt Polyamory de vorm aan van een groepshuwelijk. Bij swingers staat daarentegen het behoud van de vaste relatie en het vrijblijvend beleven van seks met anderen voorop. Het hoofdargument is dat er in een mensenleven simpelweg niet genoeg tijd is om voldoende aandacht aan meerdere diepgaande relaties tegelijkertijd te besteden.

Door de meeste swingende stellen wordt verliefdheid op een ander gezien als niet passend bij swingen. Bij Liefde in Meervoud hoort verliefdheid er gewoon bij.

Met alle gevolgen van dien, zoals jaloezie bij de partner die zich benadeeld voelt. De benadeelde is dan in problemen want jaloezie wordt meestal niet gezien als een op zich gezonde afweerreactie tegen een bedreiging van de vaste relatie. De meeste polyamoreuze stellen vinden jaloezie een verschijnsel dat door de jaloerse persoon zelf moet worden onderdrukt.

Swingen komt in de VS op veel grotere schaal voor dan Liefde in Meervoud. Het aantal echtscheidingen onder swingers schijnt aanzienlijk lager te zijn dan onder zogenaamd monogame stellen en Polyamoreuze stellen: Er zijn natuurlijk talloze mogelijkheden tussen de beide uitersten, tussen eenmalige seks alleen maar om de seks en anderzijds een commune. Je ziet ook dat swingers zich richting Liefde in Meervoud bewegen en andersom. Polyamorouze stellen nemen soms natuurlijk ook gewoon deel aan swingersactiviteiten, meestal ook met dezelfde inzet als swingers, namelijk vrijblijvende seks.

Swingen is in de Tweede Wereldoorlog ontstaan op Amerikaanse luchtmachtbases onder de aldaar wonende officieren-vliegers en hun vrouwen. Veel vliegeniers vreesden dat zij niet levend terug zouden keren uit gevechtshandelingen.

Zij wilden dat hun vrouwen na hun dood hetzelfde leven zouden kunnen voeren op de basis. Na de oorlog verspreidde het verschijnsel swingen zich naar de omgeving van de bases en de pers besteedde er aandacht aan. Van daaruit heeft het swingen zich verspreid over alle lagen van de bevolking. Een hoger percentage van stellen zou volgens ander Amerikaans onderzoek swingen Een nog groter deel van de vrouwen en vooral mannen fantaseert tijdens de gemeenschap over groepsseks. Recente Nederlandse cijfers zijn niet bekend.

Onderzoek van rond suggereert dat voor Nederland dezelfde cijfers gelden B. Wie zich in Nederland beweegt in het swingersmilieu, komt tot de ontdekking dat ook in de eigen woon-, werk- en vrijetijdsomgeving geswingd wordt. Maar het schijnt ook dat iedereen in Nederland wel iemand kent die iemand kent die president Clinton de hand heeft geschud, dus dat zegt meer over het gevoel dan over aantallen. Veel mensen hebben belangstelling voor swingen. Ze willen er alles van weten.

De media spelen op die vraag in met reportages waar de naakte feiten, dus de buitenkant, wordt getoond volgens de Büch-formule. We krijgen een soort mensen te zien die blijkbaar geen buren of collega's hebben die raar opkijken van het swingende leven van hun kennissen.

Hieruit ontstaat het beeld dat swingers minder intelligente a-sociale lieden zouden zijn, liefst verslaafd aan drank, drugs en In werkelijkheid komen swingers uit alle sociale milieus, beroepsgroepen en zelfs geloofsgroepen. Jawel, de wegen des Heren zijn ondoorgrondelijk; zie voor een Internetsite van christelijke swingers: Er zijn natuurlijk variaties per swingersclub of swingersgelegenheid.

Soort zoekt toch weer soort. Swingers hebben een gezinsleven en een werkend leven zoals alle andere mensen. Daarbij houden zij, vanwege de bestaande vooroordelen, hun swingende bestaan uit de schijnwerpers van de belangstelling van kennissen, familie.

Ook de maatschappelijk-politieke opvattingen zijn heel verschillend, al blijkt uit weer meer recent Amerikaans onderzoek dat de meer tolerante opvattingen overheersen. Naast echtparen, samenwonende stellen of tenminste bevriende stellen met enige vorm van seksueel contact, treffen we in het swingers-milieu ook alleengaande vrouwen en mannen aan. Soms hebben deze mannen of vrouwen wel een min of meer vaste relatie maar zijn zij voor de gelegenheid alleengaand. Dit wordt over het algemeen getolereerd, vaak bij gebrek aan kennis van de situatie.

Swingen zonder medeweten en zonder volledige instemming van de partner wordt duidelijk afgewezen. Bij sommige gelegenheden worden alleen paren toegelaten. Sommige mannen proberen toch toegang te krijgen met een vrouw gezocht via een advertentie of door het inhuren van een escort. Algemeen geldt dit als uiterst onfatsoenlijk. Alleengaanden worden niet zo gemakkelijk aanvaard omdat ze als een grotere bedreiging voor de vaste relatie worden gezien dan een ander stel.

Vrouwen worden beter aanvaard dan alleengaande mannen, waarschijnlijk wegens echt of vermeend haantjes gedrag van de laatsten. Het seksueel gedrag in het swingersmilieu is overwegend heteroseksueel. Biseksualiteit komt veel voor, met name onder vrouwen. Veel vrouwen komen er openlijk voor uit dat zij nieuwsgierig zijn naar seksueel contact met een andere vrouw.

De gelegenheid is er volop en seksuele contacten tussen vrouwen zijn dan ook frequent. Biseksueel gedrag tussen mannen verdergaand dan een aanraking is zeer zeldzaam en wordt over het algemeen niet aanvaard. Een zekere homo-angst speelt hierbij een rol. Homoseksuele of lesbische stellen zal je dan ook niet zien in de swingerswereld. In vele toelatingsregels is uitdrukkelijk sprake van man-vrouw stellen. In het polyamory-wereldje is de tolerantie ten opzichte van mannelijke biseksualiteit en homoseksualiteit groter.

In de Verenigde Staten bestonden in de jaren veertig alleen swingersbijeenkomsten waarop geen seks plaats vond. Een feest diende als ontmoetingsplaats waar swingende stellen contact zochten, bespraken wat de wensen en grenzen zijn en waar seks zou plaatsvinden: Dit komt nog steeds voor maar is geen aanrader.

Via advertenties in seksbladen werd vroeger ook wel het eerste contact gelegd. De eigenlijke swingersfeesten, -parties en -clubs waar ter plekke seks mogelijk is, zijn later ontstaan, toen politie en justitie deze activiteiten niet bleken te vervolgen. Af en toe gebeurt dit toch en wordt ingegrepen op grond van de horeca-verordeningen, geluidshinder en zedenwetten. Meestal worden deze aanvallen van de autoriteiten succesvol afgeslagen in samenwerking tussen de swingerswereld, zijn organisatie, de in opgerichte North American Swing Club Association en andere sekspositieve stromingen, zoals die van homo's, en de burgerrechtenbeweging.

In Nederland biedt de NVSH van oudsher in de vorm van massage- en parenavonden ruimte voor swingersactiviteiten, ook al worden die niet zo genoemd.

Over het algemeen afficheert de NVSH dit soort van activiteiten niet uitdrukkelijk als seks-positief en in ieder geval wordt seks niet als doel van de activiteit gemeld. Echte swingers lopen dus de kans binnen de NVSH stellen te ontmoeten die iets anders willen dan zijzelf.

In de laatste jaren heeft zich in Nederland een duidelijk swingersmilieu ontwikkeld. Op Internet is van alles te vinden, niet allemaal even echt en betrouwbaar.

En dan nog maar gezwegen over wat zich afspeelt op sommige parkeerplaatsen langs de snelweg. Daarnaast vinden we een groot aantal kleinere clubs in Nederland. Deze clubs organiseren naast de parenavonden ook wel avonden waarop alleengaanden welkom zijn. Het aantal alleengaande mannen is op zo'n parenavond naar smaak van vele paren te hoog. De reden voor het te hoge aantal mannen is simpel: Sommige vrouwen vinden een groot aantal belangstellende mannen trouwens heerlijk.

Een deel van de aanwezigen heeft op een swingersavond helemaal geen seksueel contact met anderen maar beperkt zich tot het genieten van de seksueel geladen sfeer, tot kijken en bekeken worden. Misschien flirten en knuffelen ze met anderen maar uiteindelijk hebben ze na afloop samen seks thuis of elders buiten de aanwezigheid van anderen.

Dit wordt softswing genoemd. Een stapje verder gaat seks in dezelfde kamer. Twee of meer stellen hebben seks in dezelfde ruimte maar uitsluitend met de eigen partner. Een stap verder is wisselen van partner, zodat beider partners tegelijk seks hebben met een andere partner. De vrouwen kunnen ook met elkaar beginnen en de mannen kijken toe of gaan ook meedoen. Wanneer de seks beperkt blijft tot het elkaar opwinden en bevredigen met vingers en of mond, spreekt men van gedeeltelijke partnerruil soft swap.

Volledige partnerruil full swap is seks met seksuele vereniging van penis en vagina. Voor sommige swingers is niet volledige partnerruil het toppunt van intimiteit dat zij reserveren voor hun vaste partner, maar bijvoorbeeld tongzoenen.

Soms zijn er ook mogelijkheden om groepsseks te hebben. Je blijft als stel echter beiden altijd in hetzelfde gebouw en je voelt je met elkaar verbonden.

Alleen weggaan is meestal volgens de huisregels verboden. Een goede club grijpt ook in als een van de partners zich amuseert in de erotische ruimte, terwijl de ander zich aan de bar zit te bezatten.

De Amerikaanse regels zijn vaak op Internet zijn te vinden. Er dient voldoende aandacht te zijn voor het bekend maken van de regels en het toezien op de naleving daarvan. Duidelijk gecommuniceerde regels zijn erg belangrijk omdat het bij swingen gaat om een vorm van gedrag dat door de omringende maatschappij niet wordt aanvaard.

Voortdurend komen er nieuwe swingers, die het gedrag nog moeten aanleren en die ook behoefte hebben aan duidelijkheid over wat mag en wat niet mag.

Niet-naleving van de swingers-regels betekent uiteindelijk ook dat de activiteiten niets meer met swingen te maken hebben. Zo zijn er regels om te zorgen dat beide vaste partners geheel vrijwillig en met volle instemming deelnemen. Andere regels hebben betrekking op het respectvol benaderen van anderen, b. Anderzijds word je geacht jaloers gedrag binnen de perken te houden en om een afwijzing van een voorstel tot contact op een neutrale wijze naar voren te brengen.

Een grotere swingersgelegenheid kent als het goed is verschillende ruimtes, waar verschillende regels gelden. Zo is er een neutrale ruimte waar geen seks plaatsvindt. Er zijn ruimtes waar je je mag afzonderen, andere ruimtes zijn bestemd voor seks maar blijven open.

In de meeste clubs zijn overal kijkgaatjes. Meestal is het de man die eerst wil gaan swingen. Overigens zijn het meestal de vrouw, die ervoor zorgt dat het stel doorgaat met swingen De vraag "Hoe krijg ik mijn vrouw zover?

Het beste is om je partner te vertellen dat je iets hebt gelezen deze veelgestelde vragen bijvoorbeeld of dat je op TV iets gezien hebt over swingen en dat je nieuwsgierig bent hoe je partner erover denkt. Probeer je partner niet te overtuigen maar leg uit wat je eigen gevoelens en verwachtingen zijn. Probeer niets op te leggen. Je swingt samen of je swingt niet.

Wanneer je tot overeenstemming komt dat jullie samen willen swingen, begin dan voorzichtig en stapsgewijs. Bespreek telkens wat jullie beider grenzen zijn, maak duidelijke afspraken en hou je daaraan. Bespreek na en stel je afspraken bij. Breng jaloezie onder woorden. Bespreek elkaars gevoelens met begrip, zonder commentaar, zonder je partner te vertellen hoe hij of zij zich volgens jou zou moeten gedragen. Vraag daarentegen hoe je jezelf kan gedragen zonder de gevoelens van je partner te kwetsen.

Hierboven is al gewezen op de mogelijkheid van bepaalde parkeerplaatsen en van het ingaan op advertenties in seksbladen en op het Internet. Echte aanraders zijn dat niet. Als je wilt adverteren, adverteer dan zelf en wees zeer voorzichtig. Vraag veel, heb eerst contact op neutraal terrein en verstrek geen persoonlijke of adresgegevens. Wees op je hoede voor 'fakers', mensen die zich voordoen als swingers maar die heel andere bedoelingen hebben: Wanneer jullie geen betrouwbare kennissen hebben die swingers zijn, kan je het beste eerst een goede parenclub bezoeken.

Als jullie toch een eerste afspraak willen maken met een ander stel, kan je dat beter in een club doen dan thuis. In een swingersclub gelden bepaalde regels die jullie houvast geven en die ervoor zorgen dat jullie niet meteen met ongewenst gedrag worden geconfronteerd.

Een goede club stelt regels en doet moeite om die regels aan je duidelijk te maken en helpt je ook bij je eerste stappen. Vermijdt in het begin gelegenheden waar ook alleengaande mannen welkom zijn. Als beginnend swing-stel, zoek je het beste ervaren mensen.

Ga niet af op uiterlijk maar kijk of je goed met hen kan praten en of je bij aanraking een goed gevoel hebt. Hoe vrijt het andere stel? Het andere stel zal duidelijk aangeven wat zij zelf willen en wat hun grenzen zijn.

Meestal wordt dit niet met zoveel woorden maar met gebaren duidelijk gemaakt, bijvoorbeeld door een handje weg te leggen. Je mag verwachten dat ze moeite zullen doen om jullie grenzen en verwachtingen te achterhalen en op jullie signalen te letten.

Ze mogen beslist niet proberen jullie te overreden om desondanks door te gaan. Weet je wat mij irriteert? Dat vrouwen zo graag gelijk aan de man willen zijn. Nou dan mogen ze van mij net als de man ook tot 65 jaar in de bouw werken, en dag in dag uit met stenen slepen. Ik durf te wedden dat maar heel weinig vrouwen weten hoe dat is.

En dan zeggen vrouwen als antwoord, dat de man niet weet hoe het is om kinderen te krijgen. Tja, zo is nu eenmaal het rollenpatroon. Maar met vrouwen is wel altijd wat. Is het niet dit, dan is het weer dat. Lekker kwebbelen,koffie,koekje,gezellig onder mekaar en roddelen hoe slecht die mannen zijn!! Top 5 van dingen die je in een man ergeren vooral die van mijn vader. Theelepels gebruiken om zijn oren mee schoon te maken en ze dan Weer terug zetten in het kopje. Neuspeuteren je wilt niet weten tot hoe ver dat soms gaat en Scheten laten in gezelschap.

Als je in de stad loopt en hij hoort Iemand wat zeggen gaat hij zich er meteen mee bemoeien en er dan een Discussie van maken. De bril van de wc niet omhoog doen en er dan alsnog overheen piesen En dat dan niet even schoonmaken voordat de dames er op gaan. Meisjes, Ik heb nog niet zo lang geleden een relatie gehad met een heel lief meisje. Al na een weekje of 2 vroeg ze of ze wat foto's mocht zien van mijn ex-vriendinnetjes.

Ik heb geen geheimen en hoef me nergens voor te schamen. U vraagt, wij draaien. Nu is het zo dat ik nooit foto's weggooi van een meisje, echt nooit, aan de meeste meisjes het zijn er niet zo veel, trouwens heb ik vrijwel enkel goeie herinneringen, zodus Ik laat de foto's zien en ze begint me uit te horen subtiel, zoals enkel vrouwen dat kunnen over 1 van die meisjes mijn vorige relatie, 2 jaar.

Ik vertel wat over haar, zeg haar dat het voorbij is, en dat ik nu bij haar ben, en alleen bij haar wil zijn etc. Daarmee was voor mij de kous af, foto's opgeborgen. De volgende weken en maanden kwam ze er steeds op terug en vroeg me of ik mijn vorige vriendin nog miste enzo. Ik antwoordde steeds dat het voorbij was en dat ik blij was met mijn nieuwe vriendin. Voor alle goeie begrip: ZIJ begon er steeds over, ik niet.

Een paar maanden later maakt ze het af. Tip voor mannen en dus ook voor vrouwen: Vrouwen proberen je voortdurend te testen. Ze stellen je subtiele vragen op goed gekozen momenten. Ze proberen je in de val te lokken. Vrouwen zijn daarin gewoon beter als mannen. Als een meisje vraagt of ik graag naar voetbal kijk op TV dan zeg ik gewoon JA en niet "bwah, ja soms, als 't echt een belangrijke match is" , wat heel veel mannen doen.

Ik hoop dat dit mailtje niet sexistisch overkomt, da's echt niet de bedoeling. Aan allen die hier "irritand" durven schrijven: Met de bril omhoog, Last but not least Weer naar beneden doe, waaaaannnt Ik ga namelijk gewoon zitten, net als jullie, zooooooveeeeel gemakkelijker Zo, en toch weer vrijgezel Ik heb de afgelopen jaren de nodige vrouwen- en mannenhuishoudens gezien en kan concluderen dat de meeste single vrouwen er een grotere puinhoop van maken dan de single mannen.

Daarbij zorgen single mannen meestal beter voor zichzelf, zijn netter en meer georganiseerd. Wellicht heeft dat te maken met de vrouwen en mannen waar ik mee omga, maar toch Als een man dus in een relatie lui en slordig wordt heeft dan meer te maken met de verantwoordelijkheid die de vrouw naar zicht toetrekt als het om huishoudelijke zaken gaat. En wat is er mis met flirten met je vriendinnen? En wat is de top 10 van de dingen waar een man zich bij een vrouw bij ergert?

Slechte timing van mannen. Ergernissen, mijn vriend is 20 en zijn moeder wil nog steeds "knuffelen" en dan bedoel ik ook echt knuffelen. Ze was een keer bij ons thuis, zat op de bank, en pakte zijn hand vast! Ik dacht, hij zegt vast wel iets Meneer zei tegen me: Op mijn verjaardag is hij straalbezopen en valt hij mijn vriendinnen lastig, samen met mijn vader! Twee handen op een buik, helaas. Dames, ik heb vervelende mannen meegemaakt, veel geklaagd, maar hij kan er ook wat van!!!

Nu ik weer single ben al 1,5 jaar hoef ik er geen rekening meer mee te houden, okay ik mis de liefde en warmte en de sex ook wel. Maar ik heb geen gezijk aan mijn kop als ik wat leuks op tv zie. Alle troep die ik op de grond vind ik ben een slodervos dus dat is nogal wat kan ik alleen op mezelf boos worden! Mannen zijn erg aardige wezens als je goed kan praten met elkaar en elkaar kunt aanvullen en eerlijk tegen elkaar bent.

Ik kan me egeren als je net sex hebt gehad en je vriend gaat zijn EX een smsje sturen voor haar verjaardag om haar te feliciteren!!! En altijd dingen aan horen van ja mijn ex of ja de tante van mijn ex!! WE waren aan het kiken voor baby namen en toen zg hij een naam en zei"zo heet het kindje van mijn ex haar tante ook"ja ik had eerlijk gezegt geen zin meer om verder te kijken op dat moment,en wat intreseerde mij het nou hoe die kinderen heten Pff praat me er niet van, als je denkt gezellig met je husband te gaan winkelen als die daar al tijd voor heeft en er dan een zwoele blondine langs loopt en hij zijn hoofd graden draaid, en alsof dat nog niet genoeg is, dan tot ergenis van mij nog eens hordes meisjes die, waar hij blijkbaar erg goed mee bevriend is waarvan je de naam echter nog nooit hebt horen vallen zijn aandacht proberen te trekken.

Ook erg vervelend is het als ze zich anders voor doen waar zijn vrienden bij zijn.. Maar veder is het een enorme schat.. Hallo beste mensen Irritant zouden mannen zijn nou dan moeten de vrouwen zich maar eens bij de neus nemen in een relatie moet het van twee kanten komen wat de een mist vult de ander aan en ik kan het weten ben al heel wat jaartjes bij mijn partner 28 en nu dames hier en daar een beetje water bij de wijn en het ziet er wel een zonniger uit de groetjes JOHN.

Als hij constant belt om iets af te spreken, en jij uiteindelijk ja zegt, hij niets meer van zich laat horen. En shit, nu merk je dat jij nu graag wilt afspreken, maar dit alleen niet wilt toegeven. Na een tijdje als jij wel weer over hem heen bent speelt het hele toneelstukje zich weer opnieuw af.

En ja nu zit ik weer in de fase dat hij weer niets van zich laat horen en niet echt op mijn vraag, zullen we wat gaan doen? Maar weer over hem heen komen? Het enige waar ik me aan kan ergeren is dat men vriend zo rustig kan doen terwijl ik wel eens zin heb om eens lekker te razen!! Om vervolgens wel hem een hele dikke kus te geven en het eten klaar te maken. Verder is hij een schat en bij de bovengenoemde onderwerpen herken ik eerder mezelf dan hem in.

Kom eens met wat beters!!!! Mannen hebben ook gevoelens, dat weet ik uit ervaring want zelf ben ik opgegroeid met 2 oudere broers en 1 jongere. En jullie roddelen alleen maar over ze! Hoe zouden jullie dat vinden! En ik heb een opmerkingen voor jullie om over na te denken! En of het onderwerp waar je over aan het zeuren bent wel belangrijk is. Als je helemaal aan het zweimelen bent over een acteur kan ik me voorstellen dat ze dat erg vinden, jij wilt toch ook niet dat hij met andere vrouwen flirt?

Als je het erg vind dat je man vriend continu de badkamer binnen komt als je in bad zit, doe de deur dan opslot! Als hij vervelende geluiden maakt, vraag hem dab vriendelijk om er mee te stoppen! Waarom moet hij de toiletbril om laag doen? Jij doet hem toch ook nooit omhoog? En kom op zeg! Dat maakt toch niet zoveel uit?? Gebruik jij nooit zijn scheermesje of ze deo of wat dan ook? Mischien gebruikt hij er veel van, maar hij gebruikt het dan ook niet elke dag.

En ik weet niet hoe het met jullie zit, maar bij veel stellen is get gewoon dat je een gezamelijke portomonnee hebt. Dus de boodschappen worden gezamelijk betaald dus dat dure potje creme betaald hij ook. Waarom zou hij het dan niet mogen gebruiken.

Misschien omdat jij er de hele tijd door heen zit te kletsen, en je wil zelf toch ook niet dat hij continu aan het praten is als jou favoriete rogramma opstaat.

Mischien is het gewoon het beste als je met elkaar eens over je ergernissen praat en dat hij dan ook zijn ergernissen van jou kwijt kan. Als jullie er alletwee wat mee doen zal het een stuk beter gaan. In liefde is het heel belangrijk dat je elkaar respecteerd! Want iedereen heeft zijn minder leuke kanten. Iedereen is anders, want dat maakt ons tot mens! En je kunt mensen niet dwingen om te veranderen. En helemaal niet door over hem te gaan roddelen op het internet, want daar schiet je niks mee op.

Jij wilt waarschijnlijk jezelf blijven in je relatie, laat hem dan ook zichzelf blijven! Dus ik zeg het nog een keer de perfecte mens bestaat niet, maar een perfecte relatie wel, en die begint bij jezelf.

Praat met elkaar respecteer elkaar. Het gaat niet om de buitenkant van je relatie, maar om de binnenkant. Heeft een oorbel 2. Scheert zijn borsthaar of beter nog; heeft er geen 3. Is zacht en gevoelig. Hij staat er op dat dit zijn positiefste eigenschap is. Heeft meer vriendinnen dan vrienden. Eigelijk heeft hij helemaal geen vrienden.

Leest voornamelijk de flair, de libelle en de cosmopolitan. Besteedt veel aandacht aan z'n uiterlijk en kledij. Daarheen gaat een groot deel van het budget. Z'n naam begint met een "D" en eindigd op "avid Beckham" PS, voor diegenen die het nog niet doorhadden, dit is ironisch eh. Ik beschrijf hier een vent die geboren is met het verkeerde geslacht. Laat ne vent eens ne vent zijn en een vrouw een vrouw, met alle mooie en minder mooie kantjes die daarbij horen.

Hoi, Ik wilde ff reageren op jullie rubriek knap Het klopt wel dat er altijd bepaalde dingen zijn waaraan je elkaar in een relatie kunt irriteren maar soms kan het ook bij jezelf liggen. Want hoe erg is het nou eigenlijk dat hij bijvoorbeeld de wc bril omhoog laat staan? Jij bent degene die je eraan ergert en hoe vaker je eraan denkt hoe erger je het zelf gaat vinden. Je voedt jezelf dus met ergernis. Als jij er geen energie meer in steekt en het maar gewoon laat gaan erger je jezelf ook steeds minder!

En laten we nou eerlijk zijn hoe belangrijk is het eigenlijk? Stel je voor dat er iets ergs gebeurd met je vriend, hij krijgt een ongeluk of iets dergelijks maar hij overleefd het net, denk je dan echt dat je nog moeilijk gaat doen om een wc bril? Dan ben je blij dat je hem nog hebt en gebruik je de tijd goed die je samen hebt en ga je echt niet meer zo moeilijk doen om die paar dingetjes, want het zijn toch ook maar kleine dingetjes? Love isn't about finding the perfect person who you love, But finding the imperfect person who loves you.

We hebben allemaal onze voor en nadelen, zowel man als vrouw, leer daar mee leven. Denk er eens aan wat je daar allemaal voor terug krijgt: Ik vind het een beetje onzin dat jullie beweren dat eigenlijk alleen mannen slordig zijn.

Ik ben een vrouw en durf best toe te geven dat ik ontzettend slordig ben Maar ik ben wel bereid me tot op zekere hoogte aan te passen. Bespreek die dingen met elkaar en spreek bijvoorbeeld af dat als hij het ene laat jij het andere zult laten.

Zo moet je beiden wat inleveren dat is wel zo eerlijk. Waar erger ik me aan? Na 29 jaar getrouwd te zijn presteert hij het nog steeds om verkeerd om tafel te dekken. Altijd ligt aan mijn kant het mes en de lepel links en de vork rechts van het bord. Ik draai het dus ook al net zovel jaren om voor ik ga eten. Ik erger me niet echt, ik ben eerder jaloers op mannen omdat ik soms zelf zou willen dat ik een man was want dan zou ik me minder druk maken en scheten laten en boeren als me dat dwars zat en ze er ter plaatse er uit laten ipv ze op te houden en dan zou ik ook lekker kunnen blijven zitten tot mn eten en mn koffie me gebracht word als ik de hele dag gewerkt had en lekker voor die buis kunnen hangen lekker relaxed, ze hebben het goed bekeken die mannen want wij vrouwen zijn toch zo dom, we doen het toch zelf?

En ik weet zeker dat mannen zich ook ergeren aan die vrouwelijke zeurtjes zoals wij dat doen aan die van hun toch? Maar ojee als 1 van ons er niet meer is Hij vond het eerst zo leuk als je belde, nu is het excuus: Ik vind het juist heerlijk dat ik me af en toe eens lekker kan "ergeren" aan mijn vriend. Hoevaak heb ik wel niet vriendelijk en ook minder vriendelijk gevraagd of de vuile was niet gewoon in de wasmand kan?

En wat is het heerlijk als je mannetje voor je gaat koken als je thuis komt van je werk En als hij belooft de afwas te doen of te stofzuigen We hebben toch servies en bestek genoeg?

En waar ik me nog het meest aan erger is misschien wel dat hij NOG koppiger en eigenwijzer is als ik! En dat vind ik ook zo heerlijk aan hem! En net zoals ik me aan hem erger, ergert hij zich ook aan mij Zolang je er geen "probleem" van maakt dat je je aan elkaar ergert. Af en toe, van tijd tot tijd de boel even laten knallen helpt je ook weer relativeren, alles weer in de juiste proproties zien. En uiteindelijk kom je steeds dichterbij elkaar. Althans dat is mijn ervaring.

Ik ben echt stapelgek op mijn vriend, ik houd zielsveel van hem en ik vind het heerlijk dat ik me soms lekker kan en mag ergeren aan hem! Ga er NIET vanuit dat het verandert.. Het verandert pas als hij of zij zelf inziet dat het niet leuk is..

Daar helpen 10 dagen radiostilte of 1 maand sexuele geheelonthouding echt niet bij. Probeer ermee te lachen, dat helpt enorm heb ik gemerkt. Doe jezelf dan een plezier en breek de relatie af.. Mijn vriend is met het excuus gekomen dat hij niet altijd naar me kan luisteren. Het moet het juiste moment zijn en bijvoorbeeld niet in de trein waar we toch maat 5 minuten in zitten.

Nee ik moet wachten tot we thuis zijn en als hij dan gaat koken dan mag ik me verhaal kwijt. Maar soms heb je gewoon geen zin om te wachten. Ik wil in een relatie me verhaal kwijt kunnen op ieder moment.

Dat zou hij toch ook willen? Maar hij kan me niet uitleggen waarom hij soms gewoon niet naar me verhalen wil luisteren en hier hebben we al meerdere malen onenigheid over. Heeft iemand een idee wat we zouden kunnen doen want dit is geen prettige situatie. Zo wekt hij namelijk de indruk dat ik niet interessant ben.

Heye, Wi zijn 14 en 17 en vinden dit gewoon dramatisch: P Kom op zeg, ik bedoel, zo erg zijn jongens echt nie hoor Ikzelf kan heel goed met jongens opschieten. Ik woon hier tussen allemaal mannen en jongens, dus ik weet hoe dat is. Mannen zijn gewoon anders dan wij, ze denken anders, gedragen zich anders, kijken anders tegen bepaalde dingen aan als wij.

Ik vind jongens eigenlijk ook veel leukere en betere vrienden dan de meeste meiden. De meiden die ik ken denken alleen maar aan zichzelf, en als ze problemen hebben dan doen ze heel dramatisch, jongens niet. Nadat je hem na een jaar zeuren eindelijk zo ver hebt gekregen dat het niet sexy en mannelijk is om zoveel schaamhaar te hebben, laat hij je trots zijn geschoren delen zien.

De volgende ochtend pak jij, nog licht euforisch van de vorige avond je laatste, favorite maar relatief dure scheermesje om je zelf bij te werken en ontdekt dat die haren van hem nog langer waren dan je dacht Ik erger me aan mijn vriend. Ik krijg nooit de kans om me zelf te uiten en Daarom doe ik sommige dingen stikkem want hij is veelste jaloers en als ik Van mijn werk kom en een knoopje van mijn bloes is open, is het gelijk: Dat vind ik vreselijk en voel me dan Erg klote bij hem en zijn ondergoed slingert over al en nergens.

Heb ik stront hekel aan. Soms haat ik hem omdat hij nooit de wc schoon achterlaat. Absoluut mijn grootste ergernissen: Die te zien zijn omdat zijn broek te kort is Ik ken nog een paar dingen. Ik ben een jonge man van 22 jaar. Ik vind trouwens dat niet hellemaal kloppen altans dat denk ik 1de vrouwen houden de wc bril voor ons ook niet omhoog 2 vrouwen weten zogenaamd alles 3 je moet telkens bij hun in de buurt blijfen als het om liefde gaat Ze pikken je hele vrijheid in 4 ze zijn net huis mutsen ze ruimen alles maar dan ook echt alles op en als het netjes is ruimen ze nog steeds op tot op de laatste zand korrel.

En lopen dan maar te tieren 5 ze zeuren alleen om die erfelijke manen trekjes 6 ze zijn preuts Hier hebben jullie wel gelijk in 1 ik vind dat manen irritand zijn want als er Voetbal op komt zetten ze de tv meteen op die zender oer irritand ik haaaaaaaat Voetbal 2 iedere keer die zogenaamde stoere rep dialect als ie gewoon aan het praten is dat doet m'n maat ook heeeeel irritand 3 ze zijn te eentonig als het om vrijhijd gaat ze doen niks anders dan Computeren , Voetbal , en Vreten en dat is all 4 ze luisteren nooit dat klopt vind ik zelf ook irritand maar doen vrouwen dat dan ook???????

Laten we mekaar niet afbekken want dan weet ik er nog wel een paar mensen zijn mensen Dit zoort gedrag vind ik tipish vrouwlijk. Moet ik eerlijk zeggen iedere keer dat gezeuren.

Elke gek heeft zijn gebrek! Ook vrouwen zijn niet perfect en kunnen knap irritant zijn Ik heb me kapot gelachen! Er zijn inderdaad een aantal dingen waar ik me ook ontzettend aan kan storen! Ik heb inmiddels 2 jaar een heel lieve vriend die ook af en toe het bloed onder mn nagels vandaan kan halen! Maar ik denk dat als je een goede relatie hebt, je dit met elkaar kan bespreken!

En als je er niet tegen kan, dan loop je er toch lekker bij weg! Zijn sokken en de rest van de rommel gooi ik 1 x in de zoveel tijd op 1 grote stapel of leg het onder z'n kussen Wedden dat hij het in de wasmand gooit?

Natuurlijk veranderd een man, maar als hij eens met iets romantisch komt of iets wat je totaal niet verwacht, kun je het alleen maar meer waarderen dan dat hij elke dag een bos bloemen voor je meeneemt ofzo! En eerlijk is eerlijk Als mijn deo op is gebruik ik net zo goed die van hem, ik zit ALTIJD door studiosport heen te schreeuwen, als ik een mooie man op tv zie kijk ik ook echt geen andere kant op, als hij een saai verhaal van z'n werk verteld zeg ik ook nooit meer als: Het laatste wat ik zou doen is flirten met z'n vrienden, want met geen een van hun kan ik opschieten!!!

Sorry maar wij zijn net zo erg! Mannen hebben hun minder sterke kanten net zoals vrouwen en als je er na 10 maanden samenwonen achterkomt dat hij je gruwelijk irriteerd dan moet je misschien maar weer lekker bij je papa en mama gaan wonen of op jezelf natuurlijk: Hij schaamt zich neregns voor! Hij laat overal boeren en scheten en praat doodleuk binnen je vriendengroep, waar jij nota bene bij zit, over jullie sexleven!!!

Ach wat willen we nu allemaal, de meest ideale man, ik ben er langzamerhand achter gekomen dat de ergenissen vaak meer bijzelf liggen. Ook mijn vriend laat de bril omhoog staan, laat zijn gebruikte scheermesjes liggen, laat de scheerzeepresten in de wasbak achter, is ontzettend dol op de afstandbediening, gebruikt ook graag mijn dure creme enz Vervelend of niet ik weet zeker dat wij zelf ook vervelende eigenschappen hebben Dat je juist lekker naar je soap wil kijken hij gaat zitten zeuren,waneer is dat af gelopen en dan de heletijd gaat zitten zeiken en zuchten.

Troetelnaam of bijnaam geeft, waar je niet op gesteld bent. Als hij te hoge eisen stelt, waardoor je jezelf niet meer kunt zijn. Hoi ik ben 32 jaar en heb sinds 10 maanden een vriend. Ik zie hem langzamerhand veranderen windjes laten, Op de wc heel veel geluid maken met de deur open, En het aller ergste vindt ik: Ik heb daar veel discussies over gehad hij doet het wat minder maar ik denk dat het gewoon in hem zit.

Ik heb ook zo een vriend dat mamas kindje is,hij deed ook alles voor zijn moeder,en dat is allemaal verleden tijd,want zij is in maart al een jaar overleden,aan lymfeklierkanker. En echt waar ik zou willen wensen dat zij nog zou leven,want hem zien met verdriet om het verlies van zijn moeder doet mij ook ongelooflijk veel pijn,hij heeft zijn moeder nog LAAT HEM dan ook in zijn waarde. Ik weet niet of jij goed met zijn moeder kan opschieten,zo niet,dan zou jij dat moeten oplossen met haar,ikzelf kon wel goed opschieten met haar ik ben dan ook dankbaar dat ik haar heb gekend,ik kon ook met alles bij haar terecht,en ze stond nog vaker achter mij dan dan bij hem,communicatie is toch altijd het belangrijkste ongeacht het je vriend,man,moeder,kind of schoonmoeder Dus ook al is hij mamas kindje irriteer je daar niet aan want ook dat is voelbaar bij zijn familie,met gevolgen dus ruzie en dergelijke,dus vraag je af of jij hem niet irriteerd.

En over dat uitgaan,dat probleem heb ik ook Er wordt dan toch veel meer duidelijk,bij mij ging het ook heel stroef in het begin,want zijn wil was wet en daar moest ik naar leven,en ik maakte hem duidelijk dat hij mij zou verliezen als hij zo door zou gaan. Eerst geloofde hij dat niet,maar hij heeft het gemerkt,hij zit nu in een ander land,en in de zomervakantie ga ik naar hem toe met mijn drie kindjes"ja die heeft hij ook geaccepteerd" en dan zeggen we gauw ons JA-woord.

En echt waar ik ben weer verliefd en ik ben blij toe dat ik met hem om de tafel ben gaan zitten en hem de dingen heb gezegd wat ik OOK wil,en we zijn het eens geworden. Geloof me als jullie niet goed met elkaar kunnen praten dan heeft jullie relatie geen zin. Maak hem dat duidelijk Het houdt maar niet op he? Dat is toch HET moment om een serieus gesprek te beginnen? Wat is het verschil. Doe zelf even die bril omlaag, zo zwaar is dat ding nou ook weer niet hoor.

Jeetje wat kan ik er een zootje van maken. Was die overal rondslingerd enzo Dat hij tegen je gaat liegen en zegt dat je er nog steeds zo mooi uitziet als toen hij je voor het eerst zag of dat hij juist eerlijk is en je gelijk geeft?

Bovendien laat die acteur waarschijnlijk ook de wc bril omhoog staan dus wat moet je ermee. Want als dat voor mannen in het algemeen geldt dan zeker ook voor die van je vriendin. Blijft hij van die van jou af en kan hij ermee kliederen zoveel hij wil.

Wanneer leggen vrouwen zich er nu eens bij neer dat mannen anders zijn. Ze denken anders, ze vinden andere dingen belangrijk en omdat ze toch constant te horen krijgen dat ze alles verkeerd doen hebben ze het opgegeven om te proberen het goed te doen.

Laat ze gewoon zichzelf zijn, dan zul je erachter komen dat mannen helemaal niet zo vervelend zijn en dat er prima mee te leven valt. Waarschijnlijk zijn ze makkelijker in de omgang dan vrouwen. Ik zat bij de mannen afdeling "adversus" waar ik de zuster link dus Vond.

Ik heb me werkelijk een ongeluk gelachen om de 10 ergenisen en Nog harder gelachen om de reacties. Had er werkelijk geen idee van dat ALLE mannen de toiletbril omhoog Laten staan en dat jullie allemaal in het holst van de nacht naar het Toilet moeten.

Om mezelf en mijn broeders in een wat beter daglicht te Zetten het volgende. We zijn niet allemaal lui en varkens hoor. Gezeur Over bilnaden en dat soort geneuzel vind ik al helemaal gek, vooral Omdat de kans groot is dat je zelf die broek voor hem hebt gekocht. Dan voor de volledigheid, ik vind het ook MEGA ranzig als je Man,vrouw, het weet ik veel teennagels laat liggen en allerlei Andere ellende laat rond slingeren. Maar daar kun je ook je mond over Open doen in plaats van op een website gaan zitten klagen over hoe Slecht je wederhelft wel niet is.

In het kort, hou op met zeiken of doe er wat aan. Ik ben het volledig eens met de reactie Van Elly op de site. Daarnaast geven en nemen en je kunt het heel goed Hebben samen. En ik ben geen 32 jaar getrouwd, sterker nog is ben pas 32, jah met lieve vriendin ;- Suc6 dames met alle mannen "ellende", al heb je het mijn inziens niet Nodig als je eens wat zou zeggen. Wat een bullshit, ik vind het juist heerlijk als mijn vriend gewoon zichzelf kan zijn bij mij, dat is toch ook nodig?

Ik herken mijn relatie daar totaal niet in die 10 punten die jullie schrijven.. Maar dat heeft dan weer tot het gevolg dat ik dan als vrouw zijnde niks goed genoeg kan doen want hij als man doet het dan zelf keer beter.

Meiden die Fernande en Elly heten, en maar zeuren over hoe vervelend hun vriendje wel niet is, maar vergeten dat er een gelijke mate van ergernissen bestaat over het hoogst irritante gedrag van die zelfde soort meiden. Ik ben ook zo'n irritante vent maar al wel 15 jaar samen met een hoogst irritante meid waar ik nog steeds verschrikkelijk veel van hou. Stop toch eens met dat gezeur en leef je eigen leven, en geniet ervan.

Ik heb nog wel zo'n ergernis: Ik heb nu meer dan een jaar verkering en ik merk steeds meer dat hij zijn moeder helemaal geweldig vind! Als zij ergens tegen is is hij er tegen! Nu hebben wij ruzie en zijn hele familie is boos op mij!

Als hij een weekend met the boys heeft gepland, mag ik bij voorkeur niks doen, nergens heen! Grrrrr als ik iets wil doen beslis ik het zelf wel!!! Als hij iets wil doen, moet ik maar mee! Nouw mooi niet meer dus! Voor de ruzie deed ik dat altijd wel, maar dat is nu echt afgelopen! Ik vind dit allemaal lulkoek. Hebben wij vrouwen geen rare gewoonten.

Leer elkaar te accepteren zoals we zijn en wees gelukkig met elkaar. Geven en nemen, dit is het belangrijkst. Zelf ben ik 32 jaar getrouwd.

Het is niet altijd rozegeur en maneschijn, maar dat vind je nergens. Wel ben ik nog steeds blij elkaar na een dag werken te zien, en we genieten nog steeds van elkaar. Dit misschien, omdat we elkaar accepteren met wederzijdse fouten. Tegenwoordig moet alles perfect zijn en dat is onmogelijk. Hallo, Op jullie site zag ik de ergernissen van een man. Hierbij heb ik wat aanvullingen waar ik mij aan erger Of de prullenbak in de keuken alleen maar vullen, vullen, vullen en nooit legen ondanks dat het vuil er boven uit komt.

Of niets aanvullen als het leeg is. Rochelen en spugen op straat Aan zijn kont krabben Scheten laten in jouw bijzijn Ongegeneerd kauwgom kauwen in een duur restaurant Verkeerd gekleed gaan bij een verkeerde happening bijvoorbeeld tuinbroek zonder sokken op een bruiloft Sandalen dragen met zwarte sokken eronder aan Een man die zijn hoofd dronken op de bar legt Een spijkerbroek die dusdanig afzakt dat je zijn bilnaad kunt zien Een man die je contstant verbeterd of onderbreekt in gesprek met je vrienden Nou je kunt hier makkelijk een top van maken hoor, succes met jullie site, Hartelijke groet, Fernanda.

Mijn reactie op dit onderwerp was nog niet helemaal compleet. Hij is verschrikkelijk lief en heel attent. Ook wat ik heel belangrijk vind is dat hij altijd naar me luisteren wil. Hij neemt er ook de tijd voor en hij zal altijd aan me vragen hoe mijn dag Is geweest. Dat vind ik al zeer bijzonder, zeker als ik soms om me heen kijk naar andere Setjes. Mijn gezicht spreekt boekdelen zegt hij altijd, dus hij merkt ook gewoon Alles op mocht er iets zijn En ik denk juist dat door bepaalde ergenissen je relatie levendig blijft en Nooit een sleur zal worden.

Zolang je open staat voor elkaar, en elkaar respecteert, geeft en neemt aan Elkaar, dan komt alles wel goed. Inderdaad komen op een gegeven moment de wat minder leuke dingen boven op je rose wolkjes te zitten. Je wil ze eerst niet zien, maar je ziet ze toch wel.

Eerst ben jij het belangrijkste, alles kan en alles mag. Vele telefoontjes, vele kaarten, vele mails, vele mooie en lieve woordjes die je toegefluistert worden. Daarna wordt dat veel minder en heeft Mijnheer het opeens druk met van Alles. En kan het alleen maar als hij zin en tijd heeft. Ik ben iemand die zich altijd schikt naar de ander, zeker als ik van hem houdt. Maar af en toe kan je er moe van worden. En eigenlijk mag je ook niets verwachten, dat maakt de teleurstelling misschien wat kleiner als je ziet dat de persoon waar je zoveel van houdt zo aan het veranderen is.

Liefde is zeer mooi, de ware liefde meemaken is hemels. Maar de Liefde kan ook pijn veroorzaken. De ware aard komt altijd na een bepaalde tijd naar boven, stijgt zelfs boven de roze wolkjes uit. Als je echt van elkaar houdt? Dan accepteer je alles van elkaar, want dat doet de liefde ook.

En die ergenissen wegen niet op tegen alle oprechte liefde die je van elkaar kan en mag ontvangen. Reactie Wat mijn grootste irritatie is is dat hij geen discipline heeft.

Reactie Wat mij ergert is dat ik bv als man zijnde niet op de bank in slaap mag vallen, maar perse boven in bed moet liggen als je moe bent. Erwin Reactie De eetkamertafel ligt vol met sleutels, portemonees, folders, telefoons en was al meer van dat soort zaken want Reactie Continu heel luid lachen tijdens programma's waardoor ik er niet meer graag naar kijk.

Reactie Hij drinkt alleen op 1 avond.. Reactie ik vind het erg te moeten zeggen maar het uiterlijk stoort mij gewoon. Reactie Het ergert mij heel erg als ik met me man over serieuse dingen wil praten in ons huwelijk dingen in zijn gedrag bv dan kijkt hij meteen naar mij van moet dat echt praten,en als we dan toch praten vind hij mij de meeste van de tijd een zeikerd,want het ligt nooit aan hem altijd aan mij zegt hij herkend iemand dit probleem, Reactie Ik vind dat ik een goede man ben.

Reactie pff hij neemt altijd de afstand bediening voor de hele avond meestal hij plast altijd in de lavabo ik hab al keer comentaar gegeven maar ja hij vergeet altijd men verjaardag kan nooit ergens op tijd komen Reactie Het altijd vergeten van de meest eenvoudige dingen:

ACTUA Produccions

Share this: